Từ ngày 10 đến 16 tháng 8 vừa qua, 7 Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Công ty NEWTATCO đã lần lượt tiến hành thành công Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2017 – 2020.

Thực hiện Kế hoạch số 50-KH/ĐUCT ngày 8 tháng 6 năm 2017 của Đảng uỷ Công ty NEWTATCO về tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2017 - 2020, toàn bộ 7 Chi bộ trực thuộc của Đảng bộ Công ty NEWTATCO đã tổ chức thành công Đại hội chi bộ đảm bảo tập trung, dân chủ, nghiêm túc, hiệu quả, đúng Quy định, Điều lệ Đảng.

Trước Đại hội, bám sát hướng dẫn của Đảng ủy Công ty, cấp ủy các Chi bộ đã làm tốt công tác xây dựng dự thảo các văn kiện trình đại hội và phương án nhân sự tham gia cấp ủy nhiệm kỳ mới.

Tại Đại hội, các Chi bộ đã phát huy tinh thần dân chủ nghiêm túc kiểm điểm công tác lãnh đạo nhiệm kỳ 2015 - 2017, nêu rõ những ưu điểm, khuyết điểm, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm của công tác lãnh đạo trong cả nhiệm kỳ. Trên cơ sở đó đề ra nội dung, biện pháp lãnh đạo nhiệm kỳ mới: 2017 – 2020 và làm tốt công tác bầu cử tại Đại hội theo đúng quy định.  

Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020 của các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Công ty NEWTATCO đã diễn ra và kết thúc thành công tốt đẹp. Các Chi bộ đã ra được Nghị quyết lãnh đạo nhiệm kỳ 2017-2020 theo đúng định hướng phát triển Công ty trên từng lĩnh vực đã nêu trong Nghị quyết Đảng bộ nhiệm kỳ 2015-2020 sát với thực tế của từng đơn vị. Bầu ra cấp ủy các Chi bộ hội tụ đủ tiêu chuẩn để lãnh đạo thắng lợi Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2017 -2020.

Một số hình ảnh Đại hội tại các Chi bộ:

Chi bộ 1: 

 

Chi bộ 2:

 

Chi bộ 3:Chi bộ 4:Chi bộ 5:
Chi bộ 6:Chi bộ 7: