Ngày 18/01/2017, Công ty NEWTATCO đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác sản xuất kinh doanh năm 2016, phương hướng nhiệm vụ năm 2017. Tham dự Hội nghị có đ/c Lê Sỹ Tùng, Chánh Văn phòng Viện Hàn lâm KH&CN VN; đ/c Trịnh Thanh Giảng – Chủ tịch HĐTV Công ty NEWTATCO; đ/c Phạm Thanh Sơn – Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch HĐTV, Phó TGĐ Công ty; đ/c Nguyễn Hồng Khê, Tổng Giám đốc Công ty và toàn thể cán bộ, người lao động Công ty NEWTATCO.


Tổng kết công tác sản xuất kinh doanh năm 2016: Các chỉ tiêu chính hoàn thành từ 90 đến 104% KH năm, tăng trưởng cao, lợi nhuận trước thuế đạt 104% kế hoạch năm.
Thu nhập bình quân đạt 6,19 triệu đồng/người/tháng. Công ty thực hiện đầy đủ nghĩa vụ nộp ngân sách Nhà nước. Đảm bảo các quyền lợi, chính sách, chế độ đối với người lao động.


TGĐ Nguyễn Hồng Khê đọc Báo cáo tổng kết tại Hội nghị.

Phát biểu tại Hội nghị, đ/c Trịnh Thanh Giảng, Chủ tịch HĐTV Công ty NEWTATCO đánh giá cao Báo cáo trung tâm của Tổng giám đốc Nguyễn Hồng Khê đã trình bày trước Hội nghị. Theo đ/c Trịnh Thanh Giảng, các bài tham luận về các lĩnh vực đều có nhận định khá sâu sát với tình hình thực tế tại các đơn vị. Điều đó khẳng định NEWTATCO là doanh nghiệp có năng lực trong công tác quản lý và kinh doanh. Năm qua, Công ty đã thực hiện tốt kế hoạch đề ra, bảo tồn vốn, kinh doanh đúng pháp luật, không có khiếu kiện, được các cơ quan quản lý đánh giá cao. Thay mặt HĐTV, đ/c Trịnh Thanh Giảng cảm ơn những đóng góp của người lao động, bày tỏ sự tin tưởng vào Ban lãnh đạo và đội ngũ người lao động Công ty Newtatco, ghi nhận sự gắn bó, cống hiến của người lao động trong điều kiện khó khăn vẫn sát cánh cùng Công ty, đưa Công ty tiếp tục đứng vững và hoàn thành các kế hoạch đề ra trong những năm tiếp theo. 


 

Đ/c Trịnh Thanh Giảng phát biểu tại Hội nghị

Cũng Tại Hội nghị, đ/c Phạm Thanh Sơn – Bí thư Đảng ủy, Thành viên HĐTV, Phó Tổng giám đốc Công ty NEWTATCO đã biểu dương các tập thể, cá nhân có thành tích trong thực hiện nhiệm vụ năm 2016 của Công ty: có 3 tập thể lao động xuất sắc, 9 tập thể lao động tiên tiến, 02 cá nhân đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua, 12 cá nhân đạt lao động xuất sắc và 176 cá nhân đạt lao động tiên tiến.  Từ những thành tích đã đạt được của năm 2016,  đ/c  Phạm Thanh Sơn đã phát động phong trào thi đua năm 2017 với chủ đề “Đoàn kết, quyết tâm phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ năm 2017”, lập thành tích chào mừng Đại hội các Chi bộ nhiệm kỳ 2017 – 2020; Đại hội Công đoàn Công ty nhiệm kỳ 2017 – 2022; góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ V của Đảng bộ và chiến lược phát triển NEWTATCO đến năm 2020.