Truyền thanh cơ sở là một kênh thông tin quan trọng để đưa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thông  tin về tình hình chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh quốc phòng của đất nước, địa phương trực tiếp đến với đông đảo người dân. Trong những năm qua, Đảng và Nhà nước ta luôn quan tâm sâu sắc tới sự phát triển lĩnh vực phát thanh, truyền hình trong đó có hệ thống truyền thanh cơ sở để thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền này.

 

Nắm bắt kịp thời chủ trương của Đảng, Nhà nước và Chính phủ, cùng với sự ủng hộ, giúp đỡ chỉ đạo sát sao của Đảng ủy, Hội đồng thành viên, Ban Tổng giám đốc công ty NEWTATCO, trong năm 2016, Trung tâm Ứng dụng Công nghệ Truyền thông nay là Trung tâm Ứng dụng Công nghệ cao – Chi nhánh Công ty TNHH Một thành viên Ứng dụng công nghệ mới và Du lịch đã bước đầu tham gia vào lĩnh vực xây lắp các dự án về truyền thanh cơ sở sử dụng công nghệ số hiện đại:“Truyền thanh không dây” thay thế công nghệ “Truyền thanh hữu tuyến” (có dây) truyền thống. Các dự án được triển khai rộng khắp ở các quận huyện trên địa bàn TP. Hà Nội, tiêu biểu như quận Cầu Giấy, quận Hoàng Mai, huyện Gia Lâm… bước đầu giải quyết bài toán việc làm và mang lại lợi nhuận cho Trung tâm. Đồng thời, tạo cơ sở, tiền đề để mở rộng thị trường ra các tỉnh phía Bắc trong năm 2017 và những năm tiếp theo.

 

Một số hình ảnh xây lắp, chuyển giao công nghệ vận hành hệ thống Truyền thanh không dây phục vụ bầu cử Quốc hội Khóa XIV và bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp năm 2016 tại huyện Gia Lâm – Tp. Hà Nội của Trung tâm Ứng dụng Công nghệ cao:
Hình 1: Quá trình tập kết vật tư, thiết bị chuẩn bị thi công

Hình 2: Quá trình dựng cột Anten, cột tháp loa

Hình 3: Dựng cột Anten tại trụ sở UBND xã

Hình 4: Lắp đặt hệ thống năng lượng mặt trời cho cột tháp loa không có
đường điện lưới cấp nguồn cho cụm thu

Hình 5: Phòng điều hành hệ thống truyền thanh không dây

Hình 6: Đào tạo chuyển giao công nghệ hệ thống truyền thanh không dây