Xí nghiệp Cơ điện BMS là Chi nhánh thuộc Công ty TNHH một thành viên Ứng dụng công nghệ mới và Du lịch.

Tên tiếng Việt của chi nhánh: Xí nghiệp Cơ điện BMS

Tên giao dịch bằng tiếng Anh: BMS Mechanical  and Electrical Center - Branch of New Technology Application and Tourism One Member Limited Liability Company.

Tên viết tắt: BMS M&E Center

Địa chỉ chi nhánh: Số 125, Hoàng Văn Thái, phường Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội. 

Tổ chức bộ máy: Giám đốc Xí nghiệp Cơ điện BMS là người đứng đầu chi nhánh do Tổng Giám đốc quyết định bổ nhiệm.

Lĩnh vực hoạt động: Nghiên cứu và phát triển thực nghiệm khoa học tự nhiên và kỹ thuật; Dịch vụ chuyển giao công nghệ; Hoạt động tư vấn đầu tư; Lắp đặt hệ thống điện; Lắp đặt hệ thống cấp thoát nước, lò sưởi và điều hòa không khí; Lắp đặt hệ thống xây dựng khác; Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan; Bán buôn máy tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm, linh kiện điện tử, viễn thông, bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh; Xuất bản phần mềm; Hoạt động viễn thông khác; Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại; Tư vấn máy tính và quản trị hệ thống máy vi tính;  Lập trình máy vi tính; Sửa chữa máy vi tính và các thiết bị điện tử…