Ngày 26 tháng 01 năm 2016, Đảng ủy Công ty NEWTATCO đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2015.

Hội nghị có sự tham dự của các đồng chí trong Ban chấp hành Đảng ủy Công ty NEWTATCO, cấp ủy các Chi bộ, các đồng chí cán bộ quản lý các đơn vị trực thuộc Công ty NEWTATCO, Ban chấp hành các tổ chức quần chúng: Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội Cựu chiến binh.

Năm 2015 vừa qua là năm có nhiều sự kiện quan trọng của Đảng, đất nước, trong đó đặc biệt là sự kiện tiến hành đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Đánh giá công tác năm 2015, đồng chí Phạm Thanh Sơn, Bí thư Đảng ủy Công ty cho rằng Đảng bộ Công ty NEWTATCO đã đạt được những kết quả đáng khích lệ. Đảng ủy Công ty NEWTATCO đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm về mọi mặt.

Trong nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, các lĩnh vực hoạt động của Công ty đều thu được kết quả tốt. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch năm 2015 đều đạt và vượt chỉ tiêu so với kế hoạch đề ra.

Với công tác chính trị tư tưởng, Đảng ủy Công ty đã chỉ đạo cấp ủy các cấp trong toàn Đảng bộ thực hiện tốt công tác quán triệt và triển khai Nghị quyết lãnh đạo của Đảng các cấp; triển khai tốt Chỉ thị 03 - CT/TW của Bộ chính trị, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) và các hướng dẫn của Đảng ủy cấp trên về tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm. Đặc biệt đã triển khai làm tốt công tác định hướng chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên người lao động nhận thức đúng đắn trước những luận điệu xuyên tạc chống phá Đảng và Nhà nước. Làm tốt công tác ổn định tư tưởng trong sắp xếp, kiện toàn Công ty.

Về công tác tổ chức, công tác cán bộ đã triển khai thực hiện việc nâng cấp 03 đơn vị thành các đơn vị hạch toán phụ thuộc; Tái cơ cấu Công ty và các Công ty thành viên; Góp vốn với Refico thành lập Công ty TNHH BĐS Tây Hồ View. Xét bổ nhiệm 19 lượt cán bộ, bổ nhiệm lại 10 lượt cán bộ, miễn nhiệm 03 cán bộ.

Công tác xây dựng Đảng là một nhiệm vụ mà Đảng ủy Công ty NEWTATCO đặc biệt chú trọng vì đây là tiền đề để tạo được đội ngũ cán bộ, đảng viên thực sự chất lượng, có đủ năng lực và phẩm chất để đóng góp xây dựng đơn vị vững mạnh. Năm 2015, toàn Đảng bộ đã cử 11 quần chúng ưu tú đi học lớp cảm tình đảng, cử 08 đảng viên mới đi học lớp lý luận chính trị, kết nạp mới 03 đảng viên, chuyển đảng chính thức 04 đảng viên, phát thẻ đảng cho 03 đảng viên.

Đồng chí Nguyễn Hồng Khê - Phó BTĐU Công ty tặng Giấy khen
cho các đ/c đạt thành tích xuất sắc trong năm 2015.


Bên cạnh đó,Đảng ủy Công ty đã chỉ đạo, tạo mọi điều kiện để các tổ chức quần chúng (Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội Cựu chiến binh) phát huy vai trò trong thực hiện nhiệm vụ chính trị. Kết quả năm 2015, Công đoàn Công ty NEWTATCO đã duy trì và hoạt động có hiệu quả Quỹ vì Người lao động NEWTATCO. Hỗ trợ 17 công đoàn viên hoàn cảnh khó khăn và 01 trường hợp cho thân nhân gia đình, tổng mức quà trị giá 50 triệu đồng. Tham gia tích cực các hoạt động thiện nguyện do Công đoàn Viện Hàn lâm phát động, với tổng số tiền trên 80 triệu đồng.

Đoàn Thanh niên triển khai các hoạt động phong trào văn hóa văn nghệ sôi nổi, thiết thực chào mừng Đại hội Đảng các cấp, chào mừng ngày thành lập Viện Hàn lâm KH&CN VN, ngày hội Quốc phòng toàn dân 22/12. Hỗ trợ tích cực nhân lực cho các hoạt động của Viện tham gia hoạt động của Bộ, Ban ngành. Hội cựu chiến binh tham gia chuyến “Về chiến trường xưa” cùng Viện Hàn lâm KHCNVN.

Tổng kết công tác Thi đua khen thưởng năm 2015, Đảng bộ Công ty NEWTATCO có 03 tập thể và 03 cá nhân được Đảng ủy Công ty tặng thưởng Giấy khen. Đặc biệt có 01 đồng chí trong Ban chấp hành Đảng ủy được đề nghị lên Đảng ủy Khối các Cơ quan Trung ương khen thưởng thành tích “Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liên tục”.

Theo đ/c Phạm Thanh Sơn, Bí thư Đảng ủy Công ty, năm 2016 đã đến với những thuận lợi nhưng cũng có rất nhiều khó khăn và thử thách, vì thế cấp ủy các chi bộ cần quán triệt sâu sắc Nghị quyết của Đảng ủy Công ty và phổ biến đến từng đảng viên; tuyên truyền, giáo dục đảng viên toàn Đảng bộ tiếp tục giữ vững tinh thần đoàn kết, sáng tạo, nêu cao trách nhiệm, phát huy hết năng lực, hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2016.