Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty TNHH một thành viên Ứng dụng công nghệ mới và Du lịch - NEWTATCO, ban hành kèm theo Quyết định số 1769/QĐ-VHL ngày 18/01/2014 của Chủ tịch Viện Hàn lâm KH&CNVN, ngày 05/01/2016 Hội đồng thành viên Công ty Newtatco đã công bố Nghị quyết thành lập 2 Trung tâm mới, là chi nhánh của công ty Newtatco. Hai đơn vị này có hình thức tổ chức hoạt động là đơn vị hạch toán phụ thuộc, có mã số thuế phụ thuộc, con dấu chi nhánh và được mở tài khoản giao dịch riêng, thực hiện chức năng đại diện theo ủy quyền và hoạt động những ngành nghề kinh doanh do Hội đồng thành viên quyết định. Cụ thể:

1. Trung tâm Dịch vụ Bất động sản NEWTATCO, được thành lập trên cơ sở tiếp nhận chức năng, nhiệm vụ, tổ chức nhân sự của Công ty TNHH một thành viên NEWTATCO Tây Hồ.

*Tên Chi nhánh:

- Tên tiếng Việt: Trung tâm Dịch vụ Bất động sản NEWTATCO - Chi nhánh Công ty TNHH một thành viên Ứng dụng công nghệ mới và Du lịch.

- Tên giao dịch bằng tiếng Anh: NEWTATCO Center for Real Estate Services – Branch of New Technology Application and Tourism One Member Limited Liability Company.

- Tên viết tắt: N-CRES

*Địa chỉ chi nhánh: Số 125, Hoàng Văn Thái, phường Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội.  

* Tổ chức bộ máy:

- Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Bất động sản NEWTATCO : Ông Dương Chí Tính là người đứng đầu chi nhánh do Tổng Giám đốc quyết định bổ nhiệm.

Đ/c Trịnh Thanh Giảng, Chủ tịch HĐTV Công ty trao quyết định bổ nhiệm lãnh đạo hai chi nhánh mới thành lập.


2. Trung tâm Công nghệ Newtech, được thành lập trên cơ sở tiếp nhận chức năng, nhiệm vụ, tổ chức nhân sự của Công ty TNHH một thành viên Công nghệ NEWTATCO – Newtech.

*Tên Chi nhánh:

- Tên tiếng Việt: Trung tâm Công nghệ Newtech - Chi nhánh Công ty TNHH một thành viên Ứng dụng công nghệ mới và Du lịch.

- Tên giao dịch bằng tiếng Anh: NEWTATCO Center for Technology – Branch of New Technology Application and Tourism One Member Limited Liability Company.

- Tên viết tắt: NCT

* Địa chỉ chi nhánh: Số 125, Hoàng Văn Thái, phường Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội.

* Tổ chức bộ máy:

- Giám đốc Trung tâm Công nghệ Newtech: Ông Nguyễn Như Hoàng là người đứng đầu chi nhánh do Tổng Giám đốc quyết định bổ nhiệm.