1. Mục tiêu chính của dự án: Đầu tư xây dựng toà nhà làm việc đồng bộ hệ thống cơ sở hạ tầng kỹ thuật của toà nhà văn phòng hiện đại hoàn chỉnh.

2. Quy mô, công suất: 

- Tổng diện tích khu đất nghiên cứu:    382,8  m2

- Diện tích đất mở đường:                       27,3  m2

- Diện tích đất xây dựng:                     315,08 m2

- Mật độ xây dựng:                                88,6 %

 

- Hệ số sử dụng đất:                              8,55 lần

- Tổng diện tích sàn:                         3.040 m2 (không kể tầng hầm)

- Tổng diện tích tầng hầm:                  310 m2

Công trình xây dựng gồm 01 toà nhà cao 11 tầng và 01 tầng hầm.

3. Ngày khởi công:                 10/2009

 

     Ngày hoàn thành:           22/12/2010