1.      Chức năng, nhiệm vụ

Ban Quản lý Dự án NEWTATCO có chức năng giúp lãnh đạo Công ty thực hiện vai trò chủ đầu tư trên các dự án được giao, từ công tác chuẩn bị đầu tư đến giai đoạn thực hiện đầu tư, nghiệm thu, bàn giao và đưa vào khai thác sử dụng.

Thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư các Dự án xây dựng khu chung cư, văn phòng, trung tâm thương mại...

Tư vấn về Đầu tư và xây dựng cho các chủ đầu tư trong và ngoài nước, đầu tư xây dựng tại Việt Nam trong các khâu: Cung cấp thông tin về văn bản quy phạm pháp luật, cơ chế chính sách, lập dự án đầu tư, khảo sát thiết kế, tổ chức đấu thầu các công trình và dự án đầu tư phát triển, tư vấn dịch vụ về công tác giải phóng mặt bằng, đo vẽ lập bản đồ địa hình, địa chính, hiện trạng, đo vẽ quy hoạch các công trình và dự án đầu tư phát triển đô thị, công nghiệp, điện lực, giao thông, thủy lợi...

Quản lý và vận hành sàn giao dịch bất động sản theo quy định pháp luật.
2.      Hoạt động nổi bật

Ban Quản lý Dự án NEWTATCO đã thu hút được nguồn nhân lực có chất lượng phục vụ công tác chuẩn bị đầu tư, xây dựng được một tập thể đoàn kết và yêu nghề.

Sau vài năm hoạt động, đến nay Ban Quản lý dự án NEWTATCO đã xây dựng được đội ngũ cán bộ nhân viên vững vàng, hoàn thành tốt nhiều dự án, nổi bật là Tòa nhà NEWTATCO 21 Láng Hạ. Ban quản lý dự án NEWTATCO đã nhiều lần được Tổng giám đốc công ty khen thưởng.