1.      Chức năng, nhiệm vụ

- Thuê và cho thuê tài sản

- Môi giới, đầu tư kinh doanh bất động sản.

- Tư vấn hoàn thiện các thủ tục pháp lý về bất động sản

2.      Thành tích nổi bật

- Hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh mới của Công ty, Sàn giao dịch Bất động sản Newtatco đã có nhiều cố gắng hoàn thành nhiệm vụ được giao, triển khai, quản lý và khai thác tốt các dịch vụ cho thuê văn phòng, kinh doanh mua bán căn hộ mang lại doanh thu cho Công ty.

- Quản lý và khai thác tốt các dịch vụ thuộc dự án “Tòa nhà văn phòng NEWTATCO” tại 21 Láng Hạ, Hà Nội và Tòa nhà 125 Hoàng Văn Thái.

- Ký kết hợp đồng tư vấn đầu tư với nhiều công ty như: Công ty Cổ phần Bất động sản Tây Hồ Tây, Công ty bảo hiểm Quân đội, Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia...