Best bookmaker bet365 Bonus

Menu

 

 • CÔNG NGHỆ

 • CÔNG NGHỆ

 • CÔNG NGHỆ

 • CÔNG NGHỆ

 • CÔNG NGHỆ

 • CÔNG NGHỆ

 • CÔNG NGHỆ

 • ĐẦU TƯ

 • ĐẦU TƯ

 • ĐẦU TƯ

 • ĐẦU TƯ

 • ĐẦU TƯ

 • ĐẦU TƯ

 • DỊCH VỤ

 • DỊCH VỤ

 • DỊCH VỤ

 • DỊCH VỤ

 • DỊCH VỤ

THÔNG TIN NỔI BẬT

Hoạt động hội cựu chiến binh viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, hội cựu chiến binh công ty Newtatco tại quê hương cách mạng Cao Bằng

Tháng 8 29, 2012

Hoạt động hội cựu chiến binh viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, hội cựu chiến binh công ty Newtatco tại quê hương cách mạng Cao Bằng

Với mục đích giáo dục truyền thống cách mạng cho các thế hệ cựu chiến binh đã từng tham gia chiến đấu và phục vụ chiến đấu trong Quân đội; từ ngày 24-26/5/2013, Hội Cựu chiến binh Công ty NEWTATCO đã tham gia chuyến đi về nguồn thăm di tích...

Đoàn thanh niên khối Công nghệ với hoạt động đền ơn đáp nghĩa

04 Tháng 2, 2012

Đoàn thanh niên khối Công nghệ với hoạt động đền ơn đáp nghĩa

Để tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với các thương bệnh binh, các anh hùng liệt sỹ và hưởng ứng phong trào “Uống nước nhớ nguồn” nhân dịp kỷ niệm 65 năm ngày Thương binh liệt sỹ (27/7/1947 – 27/7/2012), Đoàn Thanh niên khối Công nghệ Công ty Newtatco...

Đảng bộ công ty TNHH MTV Newtatco: Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2012 - 2015

04 Tháng 2, 2012

Đảng bộ công ty TNHH MTV Newtatco: Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2012 - 2015

Trong không khí đoàn kết, thẳng thắn, chân tình, xây dựng và đề cao trách nhiệm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI “Về những vấn đề cấp bách trong xây dựng Đảng hiện nay”, từ ngày 13 đến ngày 16 tháng 11 năm 2012, Đảng bộ Công...

Đoàn thanh niên khối Công nghệ với hoạt động đền ơn đáp nghĩa

04 Tháng 2, 2012

Đoàn thanh niên khối Công nghệ với hoạt động đền ơn đáp nghĩa

Để tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với các thương bệnh binh, các anh hùng liệt sỹ và hưởng ứng phong trào “Uống nước nhớ nguồn” nhân dịp kỷ niệm 65 năm ngày Thương binh liệt sỹ (27/7/1947 – 27/7/2012), Đoàn Thanh niên khối Công nghệ Công ty Newtatco...

Đoàn thanh niên khối Công nghệ với hoạt động đền ơn đáp nghĩa

04 Tháng 2, 2012

Đoàn thanh niên khối Công nghệ với hoạt động đền ơn đáp nghĩa

Để tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với các thương bệnh binh, các anh hùng liệt sỹ và hưởng ứng phong trào “Uống nước nhớ nguồn” nhân dịp kỷ niệm 65 năm ngày Thương binh liệt sỹ (27/7/1947 – 27/7/2012), Đoàn Thanh niên khối Công nghệ Công ty Newtatco...

Đoàn thanh niên khối Công nghệ với hoạt động đền ơn đáp nghĩa

04 Tháng 2, 2012

Đoàn thanh niên khối Công nghệ với hoạt động đền ơn đáp nghĩa

Để tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với các thương bệnh binh, các anh hùng liệt sỹ và hưởng ứng phong trào “Uống nước nhớ nguồn” nhân dịp kỷ niệm 65 năm ngày Thương binh liệt sỹ (27/7/1947 – 27/7/2012), Đoàn Thanh niên khối Công nghệ Công ty Newtatco...

Đoàn thanh niên khối Công nghệ với hoạt động đền ơn đáp nghĩa

04 Tháng 2, 2012

Đoàn thanh niên khối Công nghệ với hoạt động đền ơn đáp nghĩa

Để tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với các thương bệnh binh, các anh hùng liệt sỹ và hưởng ứng phong trào “Uống nước nhớ nguồn” nhân dịp kỷ niệm 65 năm ngày Thương binh liệt sỹ (27/7/1947 – 27/7/2012), Đoàn Thanh niên khối Công nghệ Công ty Newtatco...

Đoàn thanh niên khối Công nghệ với hoạt động đền ơn đáp nghĩa

04 Tháng 2, 2012

Đoàn thanh niên khối Công nghệ với hoạt động đền ơn đáp nghĩa

Để tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với các thương bệnh binh, các anh hùng liệt sỹ và hưởng ứng phong trào “Uống nước nhớ nguồn” nhân dịp kỷ niệm 65 năm ngày Thương binh liệt sỹ (27/7/1947 – 27/7/2012), Đoàn Thanh niên khối Công nghệ Công ty Newtatco...

Đoàn thanh niên khối Công nghệ với hoạt động đền ơn đáp nghĩa

04 Tháng 2, 2012

Đoàn thanh niên khối Công nghệ với hoạt động đền ơn đáp nghĩa

Để tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với các thương bệnh binh, các anh hùng liệt sỹ và hưởng ứng phong trào “Uống nước nhớ nguồn” nhân dịp kỷ niệm 65 năm ngày Thương binh liệt sỹ (27/7/1947 – 27/7/2012), Đoàn Thanh niên khối Công nghệ Công ty Newtatco...

Đoàn thanh niên khối Công nghệ với hoạt động đền ơn đáp nghĩa

04 Tháng 2, 2012

Đoàn thanh niên khối Công nghệ với hoạt động đền ơn đáp nghĩa

Để tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với các thương bệnh binh, các anh hùng liệt sỹ và hưởng ứng phong trào “Uống nước nhớ nguồn” nhân dịp kỷ niệm 65 năm ngày Thương binh liệt sỹ (27/7/1947 – 27/7/2012), Đoàn Thanh niên khối Công nghệ Công ty Newtatco...

Triển vọng hợp tác giữa Viện Hàn Lâm Việt Nam và đối tác Nhật Bản tiềm năng

04 Tháng 2, 2012

Triển vọng hợp tác giữa Viện Hàn Lâm Việt Nam và đối tác Nhật Bản tiềm năng

Được sự cho phép của Thủ tướng Chính phủ, GS. Châu Văn Minh, Uỷ viên Trung ương Đảng,  Chủ tịch Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam (VAST) đã dẫn đầu Đoàn cán bộ của Viện sang làm việc với Tổ chức hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA)...

Đại hội Hội cựu chiến binh Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam

04 Tháng 2, 2012

Đại hội Hội cựu chiến binh Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam

Ngày 28/9/2012, tại nhà A1 Viện KHCNVN đã diễn ra Đại hội Hội cựu chiến binh Viện KHCNVN nhiệm kỳ 2012 – 2017. Đại hội là một sự kiện chính trị quan trọng, diễn ra trong thời điểm toàn Đảng, toàn dân ta ra sức thi đua thực hiện thắng lợi...

Hội nghị sơ kết công tác SXKH 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2012

04 Tháng 2, 2012

Hội nghị sơ kết công tác SXKH 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2012

Ngày 16/7/2012, tại hội trường Công ty TNHH Một Thành viên NEWTATCO Tây Hồ, số 41 Tây Hồ, Tây Hồ, Hà Nội. Công ty TNHH Một Thành viên Ứng dụng Công nghệ mới và Du lịch – NEWTATCO đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác SXKD 6 tháng...

THÔNG BÁO

Thông báo mời thầu

09 Tháng 11,2013

Công ty CP Xây dựng số 1 (VC1) vừa khởi công xây dựng công trình tòa nhà văn phòng Newtatco tại 21 Láng Hạ, với giá trị gói thầu trên 20 tỷ đồng. Tòa nhà văn phòng Newtatco do Công ty ứng d...

Thông tin tuyển dụng - Tháng 01/2014

09 Tháng 11,2013

Thông tin tuyển dụng - Tháng 01/2014

Thông báo mời thầu (2)

09 Tháng 11,2013

Công ty CP Xây dựng số 1 (VC1) vừa khởi công xây dựng công trình tòa nhà văn phòng Newtatco tại 21 Láng Hạ, với giá trị gói thầu trên 20 tỷ đồng. Tòa nhà văn phòng Newtatco do Công ty ứng d...

Thông tin tuyển dụng - Tháng 01/2014 (2)

09 Tháng 11,2013

Thông tin tuyển dụng - Tháng 01/2014

The Best bookmaker bet365