VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM

Địa chỉ: Số 18 đường Hoàng Quốc Việt, Quận Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: (84-4) 3756 4335 - Fax: (84-4) 3756 4335
Email: thongtin@vast.vn - Website: http://www.vast.ac.vn

 

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ MỚI VÀ DU LỊCH

Địa chỉ: 125, Hoàng Văn Thái, Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: (84-4) 3565 8898 - Fax: (84-4) 3566 6416
Email: info@newtatco.vn - Website: http://newtatco.vn

 

TT CÔNG NGHỆ NEWTECH

Địa chỉ: 125, Hoàng Văn Thái, Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: (84-4) 3566 7676 - Fax: (84-4) 3566 7555
Website: http://www.new-tech.vn

 

TT DỊCH VỤ BẤT ĐỘNG SẢN NEWTATCO

Địa chỉ: Số 41 Đường Tây Hồ, Phường Quảng An, Quận Tây Hồ, Hà Nội
Điện thoại: (84-4) 3719 7831 - Fax: (84-4) 3565 8891


TRUNG TÂM ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ TRUYỀN THÔNG

Địa chỉ: Số 18 đường Hoàng Quốc Việt, Quận Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: (84-4) 756 1999 - Fax: (84-4) 756 0999


TRUNG TÂM HỢP TÁC QUỐC TẾ

Địa chỉ: Số 18 đường Láng Hạ, Quận Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại: (84-4) 627 77318 - Fax: (84-4) 627 77317

Gửi thông tin liên hệ