• Trung tâm Hợp tác quốc tế NEWTATCO

    Trung tâm Hợp tác quốc tế là đơn vị trực thuộc Công ty TNHH Một thành viên Ứng dụng Công nghệ mới và Du lịch NEWTATCO. Giấy phép hoạt động nghề nghiệp cấp cho Công ty NEWTATCO: Giấy phép số 336/LĐTBXH-GP ngày 17 tháng 12 năm 2012 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài....

  • Trung tâm dịch vụ BĐS Newtatco

    Trung tâm kinh doanh các dịch vụ: Kinh doanh khách sạn, khu vui chơi giải trí... Dịch vụ cho thuê căn hộ, văn phòng, dịch vụ vệ sinh chung nhà cửa, chăm sóc và duy trì cảnh quan, sửa chữa máy móc......

  • Chi nhánh Newtatco - Thành phố Hồ Chí Minh

    Chi nhánh Newtatco TP. Hồ Chí Minh là đơn vị hạch toán phụ thuộc, thuộc Công ty TNHH MTV Ứng dụng Công nghệ mới và Du lịch Newtatco, hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài. Giấy phép hoạt động nghề nghiệp cấp cho Công ty Newtatco: Giấy phép số 336/LĐTBXH-GP ngày 17 tháng 12 năm 2012 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài....