• Ban quản lý dự án Newtatco

    Ban Quản lý Dự án NEWTATCO có chức năng giúp lãnh đạo Công ty thực hiện vai trò chủ đầu tư trên các dự án được giao, từ công tác chuẩn bị đầu tư đến giai đoạn thực hiện đầu tư, nghiệm thu, bàn giao và đưa vào khai thác sử dụng....

  • Sàn giao dịch bất động sản Newtatco

    Hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh mới của Công ty, Sàn giao dịch bất động sản đã có nhiều cố gắng hoàn thành nhiệm vụ được giao, triển khai, quản lý và khai thác tốt các dịch vụ cho thuê văn phòng, kinh doanh mua bán căn hộ mang lại doanh thu tốt cho Công ty....

  • Công ty TNHH Cao ốc quốc tế Hồ Tây

    Công ty liên doanh Cao ốc Quốc tế Hồ Tây được thành lập với mục tiêu là xây dựng tòa nhà làm tổ hợp văn phòng, căn hộ cho thuê và kinh doanh các dịch vụ văn phòng tại địa chỉ 18 Thụy Khuê, quận Tây Hồ, TP. Hà Nội; với vốn đầu tư: 25.000.000 USD và vốn điều lệ: 11.000.000 USD. Các thành viên trong liên doanh là công ty NEWTATCO, Công ty TNHH NewMarkets (Singapore), Công ty Dragon Age Holding (B.V.I.)....