• Dự án BMS của toàn nhà EVN

    Trung tâm điều hành và thông tin viễn thông Điện lực Việt Nam là dự án đặc biệt cấp Nhà nước của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN)......

  • Dự án nhà máy nước Yên Viên

    Dự án xây dựng hệ thống xử lý cung cấp nước sạch Nhà máy nước Yên Viên nằm trong kế hoạch phát triển và bảo đảm cung cấp đủ nguồn nước sạch cho nhân dân......